Doc.gr

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Πεδίο Εφαρμογής 
Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών doc.gr καθώς και doc.com.cy (στο εξής «των υπηρεσιών μας») που παρέχονται από την εταιρεία Alargo Systems Systems Ο.Ε. η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες αυτές. Aφορούν τόσο στον απλό επισκέπτη όσο και στον εγγεγραμμένο χρήστη, είτε αυτός είναι ασθενής είτε είναι ιατρός ή επαγγελματίας υγείας.
Αποδοχή Όρων
Ο επισκέπτης – χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των υπηρεσιών μας. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη και χρήση θα δεσμεύεται από τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, οι επισκέπτες – χρήστες συνάπτουν σύμβαση από απόσταση με την Alargo Systems Systems O.E.
Τεκμήριο Αποδοχής
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, ο χρήστης – επισκέπτης καλείται να μην επισκέπτεται ή/και να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας. Εφόσον συνεχίζει να επισκέπτεται ή/και να κάνει χρήση παρά την διαφωνία τεκμαίρεται αμαχήτως ότι τους αποδέχεται. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δικαίωμα Τροποποίησης
Οι διαχειριστές των υπηρεσιών μας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους Χρήσης. 
Υποχρέωση Ενημέρωσης
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι πραγματοποιούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν το πνεύμα και τον σκοπό του τροποποιημένου όρου, η Alargo Systems O.E. δεσμεύεται να δημοσιοποιεί κάθε τροποποίηση ανακοινώνοντάς την δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της. Ο χρήστης-επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές. 
Τεκμήριο Αποδοχής Τροποποιήσεων
Εφόσον ο χρήστης – επισκέπτης εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους. Εάν δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις, οφείλει να απέχει από τη χρήση-επίσκεψη των υπηρεσιών μας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Αυτοδίκαιη Παύση Ισχύος
Εάν κάποιος εκ των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 
Εγκυρότητα Υπολοίπων Όρων
Σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, εάν ένας ή περισσότεροι από τους όρους κριθούν άκυροι, αλλά παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 
Αντικατάσταση του Όρου
Η Alargo Systems O.E. δεσμεύεται να αντικαταστήσει τον άκυρο όρο με έγκυρο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η Alargo Systems O.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσει τις υπηρεσίες ασφαλείς, χωρίς όμως να παρέχει καμία εγγύηση. Προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια του ιστοτόπου, ο χρήστης  δεν διαχωρίζεται σε επαγγελματίας και μη επαγγελματίας υγείας και ανεξαρτήτως από αυτό αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
 • Παρέχει αληθινό όνομα και πραγματικά στοιχεία.
 • Δεν παρέχει ψευδείς προσωπικές πληροφορίες και δεν δημιουργεί λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς σχετική άδεια.
 • Δεν δημιουργεί περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
 • Σε περίπτωση που οι διαχειριστές των υπηρεσιών απενεργοποιήσουν τον λογαριασμό του, δεν δημιουργεί άλλο λογαριασμό χωρίς άδεια.
 • Φροντίζει ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Δεν κοινοποιεί τον κωδικό πρόσβασης, δεν επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό του και δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού του.
 • Δεν μεταβιβάζει το λογαριασμό του σε τρίτους χωρίς να λάβει προηγουμένως γραπτή άδεια.
 • Δεν δημοσιεύει μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές πληροφορίες (όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία).
 • Δεν ανεβάζει ιούς ή άλλα είδη κακόβουλου κώδικα.
 • Δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
 • Δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για οποιαδήποτε παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή διακριτική μεταχείριση.
 • Δεν συλλέγει περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών ή δεν έχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα (όπως προγράμματα συλλογής πληροφοριών: harvesting bot, ρομπότ, «αράχνες» [spiders ή scrapers]), χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.
 • Δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση των υπηρεσιών μας, όπως επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας ή παρεμβολές στην απόδοση σελίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία των υπηρεσιών μας.
 • Δεν διευκολύνει και δεν ενθαρρύνει οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών των υπηρεσιών μας.
 • Δεν παρέχει (ως ιατρός) πληροφορίες που είναι ανακριβείς, μη-αντικειμενικές, και ασύμφωνες με το Άρθρο 18 του Κώδικα Δεοντολογίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Περιεχόμενο
Η Alargo Systems O.E. δεν ελέγχει τις ενέργειες των χρηστών – επισκεπτών και των ιατρών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες, ή υποβάλλονται από τους ιατρούς για να καταχωρηθούν. Η Alargo Systems O.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στις υπηρεσίες μας, ή για τη συμπεριφορά, εντός και εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη των υπηρεσιών μας.  Δεν φέρει ευθύνη για την επικαιροποίηση των πληροφοριών, την απώλεια ή ζημιά σε σχέση με τις πληροφορίες. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να κάνει διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων σε κάθε προσβάσιμη πληροφορία της υπηρεσίας.
Οι μόνοι χρήστες που τους επιτρέπεται να δημοσιεύουν άρθρα στο Doc.gr (συγγραφή/ επεξεργασία) είναι οι επαγγελματίες υγείας. Οι διαχειριστές των υπηρεσιών μας ελέγχουν τα στοιχεία των χρηστών (ιατρών / επαγγελματιών υγείας), επικοινωνώντας απευθείας με τον χρήστη ή με τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής του. Κάθε άρθρο που δημοσιεύεται έχει το όνομα και την ειδικότητα του συγγραφέα/ εκδότη επαγγελματία υγείας, μέλος του Doc.gr.
Σε κάθε επαγγελματία υγείας, μέλος του Doc.gr, επιτρέπεται να δημοσιεύει οποιοδήποτε άρθρο πιστεύει ότι έχει αξία και ενδιαφέρον για την κοινότητα του doc.gr και γνωρίζει ότι είναι σωστό και ακριβές. Αυτός/Αυτή που δημοσιεύει είναι υπεύθυνος για όποιες πληροφορίες αποφασίζει να μοιραστεί στο προσωπικό του προφίλ. Η ιστοσελίδα μας δεν παρέχει επιμέλεια κειμένου. Τα σχόλια και οι αναρτήσεις σας στο blog είναι ορατά σε όλους, οι αναρτήσεις μπορούν να αλλαχθούν ή να διαγραφούν μετά που θα δημοσιευθούν όχι όμως και τα σχόλια. Όλες οι ιατρικές πληροφορίες και πληροφορίες υγείας προέρχονται από εγγεγραμμένους χρήστες (επαγγελματίες υγείας) και είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του περιεχομένου. Οι διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες. Η διαχείριση όλων των ιδιωτικών blog υπόκεινται στη δικαιοδοσία των διαχειριστών των blog και αυτών που αρθρογραφούν. Κάθε διαχειριστής blog πρέπει να είναι σίγουρος ότι ελέγχει τα σχόλια συστηματικά.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται περιεχόμενο στους Δημόσιους Χώρους του doc.gr που δεν αποτελεί προσωπική σας εμπειρία (οποιοδήποτε σύμπτωμα, τεστ, θεραπεία κτλ που εσείς ή κάποιο κοντινό συγγενικό σας πρόσωπο έχει υποστεί), παρακαλούμε αναφέρετε τις πηγές (έκδοση, έντυπο, link κτλ) μέσω του οποίου βρήκατε την πληροφορία ή το περιεχόμενο που δημοσιεύετε.
Υπηρεσίες και Διαθεσιμότητα Ιατρών
Η Alargo Systems O.E. δεν συνιστά ούτε εγκρίνει ιατρό/επιστήμονα υγείας, δεν εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχουν. Η Alargo Systems O.E. δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ιατρών/επιστημόνων υγείας για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν σφάλματα στις ώρες και ημέρες διαθεσιμότητας των ιατρών/επιστημόνων υγείας, καθώς και για ακυρώσεις ή μη πραγματοποιήσεις ραντεβού με τους ιατρούς/επιστήμονες υγείας ή για οποιουδήποτε είδους ζημία υποστεί ο χρήστης από αυτές ή από τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το doc.gr και τα προσωπικά blogs έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν, την υπάρχουσα σχέση μεταξύ ασθενούς / επισκέπτη και ιατρού / επαγγελματία υγείας.
Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών μας
Η Alargo Systems O.E. δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι η υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς διακοπή και σφάλματα. Ενδεχόμενη προσωρινή μη-διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω τεχνικών ή άλλων συνθηκών δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Alargo Systems O.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.
Σχόλια Χρηστών
Ο χρήστης – επισκέπτης δύναται να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους ιατρούς των υπηρεσιών μας και ευθύνεται προσωπικά για αυτά. Η Alargo Systems O.E. διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων του χρήστη – επισκέπτη για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. 
Υποκλοπή  Στοιχείων
Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών ή της Alargo Systems O.E., αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων με τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Οι υπηρεσίες της Alargo Systems O.E. παρέχονται «ως έχουν».  Η Alargo Systems O.E. αποποιείται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, κάθε εγγύηση, ρητή, σιωπηρή, νομική ή άλλη. 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Tο συνολικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και σήματα της Alargo Systems O.E. και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων/συνθηκών.  
Απαγορεύσεις
Το ως άνω περιεχόμενο απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. 
Ιδιωτική Χρήση
Επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους. Απαγορεύεται η δημόσια ή εμπορική χρήση.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Όταν οι χρήστες – επισκέπτες των υπηρεσιών μας διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, η Alargo Systems O.E. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων, ούτε για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών - επισκεπτών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η ιστοσελίδα μας δεν φιλοξενεί καμία μορφή διαφημίσεων όπως banners, text-ads, pop-ups κτλ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

Η Alargo Systems O.E. παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των ιατρών/επιστημόνων υγείας με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής τους με τους ασθενείς (κλείσιμο ραντεβού). Η φιλοξενία γίνεται είτε δωρεάν είτε με μηνιαία/ ετήσια συνδρομή. Ο χρήστης – ιατρός δεν υποχρεούται, αλλά έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συνδρομητικό πακέτο. Όταν ένας επαγγελματίας υγείας ενεργοποιείται και συνδέεται στην ιστοσελίδα, υπάρχει ένας συνδρομητικός κατάλογος όπου μπορεί να δει τα προνόμια που θα του χορηγηθούν σε περίπτωση που πληρώσει για τη συνδρομή η οποία είναι και η κύρια και μοναδική πηγή χρηματοδότησης του doc.gr.
Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή της συνδρομής του ιατρού γίνεται εφάπαξ για το κάθε πακέτο συνδρομής και για το χρόνο που αυτό ισχύει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Δεν προβλέπονται δόσεις αποπληρωμής.

Tράπεζα Λογαριασμός IBAN
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 30000232805-8 GR55 0870 0970 0003 0000 2328 058

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Alargo Systems Ο.Ε. για συναλλαγές που απαιτούν χρήση πιστωτικής κάρτας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Braintree Payment Solutions, το σύστημα ασφαλείας της οποίας είναι από τα πλέον ασφαλή παγκοσμίως. Η κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία εγγραφών που αφορά την πιστωτική κάρτα σας καταγράφεται μόνο στους υψηλής πιστότητας και ασφαλείας servers της Braintree Payment Solutions (PCI-Compliant servers).
Μεταβολή Τιμολόγησης
Η Alargo Systems Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των συνδρομών της καθώς και των παροχών του κάθε πακέτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμό, χωρίς αναδρομική ισχύ επί των υφιστάμενων συνδρομών πελατών.
Μεταβολή Πακέτου
Ο ιατρός μπορεί να αναβαθμίσει το πακέτο συνδρομής του από μικρότερο σε μεγαλύτερο ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας την οικονομική διαφορά και λαμβάνοντας νέο τιμολόγιο. 
Πολιτική Ακυρώσεων
Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται συνδρομές ενεργοποιημένων πακέτων ιατρών, ούτε επιστρέφεται τυχόν διαφορά από υποβάθμιση του πακέτου συνδρομής από μεγαλύτερο σε μικρότερο.


ΛΥΣΗ

Παραβίαση Όρων
Η εγγραφή του χρήστη δύναται να απενεργοποιηθεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση από τους διαχειριστές των υπηρεσιών μας, εάν o χρήστης ή πρόσωπο που χρησιμοποιεί τους κωδικούς του χρήστη παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης ή εάν εκθέτει τις υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους. 
Άλλοι Λόγοι Λύσης
Η εγγραφή του χρήστη μπορεί επίσης να διακοπεί για προσβολή των χρηστών ηθών και της δημόσιας τάξης, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Ενημέρωση Χρήστη
Η Alargo Systems O.E. δεσμεύεται να ενημερώσει τον χρήστη για την διακοπή της εγγραφής του, όμως δεν ευθύνεται για τη λήξη της πρόσβασης στις υπηρεσίες έναντι του χρήστη ή τρίτου.
Αυτόβουλη Διαγραφή
Η διαγραφή λογαριασμού από τον ίδιο τον χρήστη συνιστά λύση της παρούσας σύμβασης 


ΕΠΙΛΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις/συνθήκες. Ο χρήστης-επισκέπτης αποδέχεται ότι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, ακόμη και όταν η χρήση της υπηρεσίας γίνεται εκτός Ελλάδος. 
Κατά Τόπο Αρμοδιότητα
Αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης ή χρήση των υπηρεσιών μας έχουν τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αξιώσεις Χρηστών
Ο χρήστης – επισκέπτης  αναγνωρίζει ότι προβαίνει στη χρήση της υπηρεσίας με δική του ευθύνη. Η Alargo Systems O.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημία υποστεί ο χρήστης από την χρήση των υπηρεσιών.
Αξιώσεις της ALARGO SYSTEMS Ο.Ε.
Η Alargo Systems O.E. διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωση από βλάβη που προκύπτει από την παραβίαση των παρόντων όρων.
Αξιώσεις Τρίτων
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες που ανήκουν σε εσάς, δεσμεύεστε ως χρήστη-επισκέπτη των υπηρεσιών μας να αποζημιώσετε την Alargo Systems Ο.Ε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζονται με ανάλογες αξιώσεις.  Η ανωτέρω υποχρέωση αποζημίωσης ισχύει και μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης της Alargo Systems O.E. με τον χρήστη – επισκέπτη.